ITF Allmänna leveransvillkor

1.1. Avtal tecknas alltid med koncernmodern Svensk IT Funktion AB (ITF).

1.2. För leveransen tillämpas, om ej annat anges, Avtal 90, version 2008 –Allmänna bestämmelser (utgivet av IT & Telekomföretagen). I den mån ITF:s allmänna leveransvillkor och Avtal 90, version 2008, är oförenliga ska de allmänna leveransvillkoren gälla.

1.3. Vid delleverans faktureras fraktkostnader för de restnoterade produkterna.Vill kunden byta ut en beställd vara måste detta göras via kontakt med Innesälj(e-post eller telefon).

1.4. I tillägg till vad som är särskilt stadgat gäller att ITF:s ansvar för feli maskin- och programprodukter är begränsat till det ansvar som ITF i sin tur kan utkräva från maskin- och programvarutillverkaren eller distributören (ITF:s leverantör) enligt dennes allmänna leveransvillkor. Sådana allmänna leveransvillkor kan rekvireras från ITF. Reklamation av fel ska ske senast i sådan tid att ITF i sin tur hinner reklamera felet till sin respektive maskin-eller programvaruleverantör inom den reklamationsfrist som gäller i förhållande mellan denne och ITF.

1.5. ITF tar inget ansvar för fel i tredje mans manualer, produktbeskrivningar eller annan användardokumentation som medföljer leveransen.

1.6. Risken för levererade produkter övergår på kunden då dessa fysiskt levererats och av kunden kvitterats som mottagna, på avtalad leveransadress.

1.7. Ej offererade produkter och tjänster debiteras enligt ITF:s vid varje tidgällande prislista om ej annat avtalats.

1.8. Produktleveranser och tjänster faktureras löpande i efterskott, om annat ej överenskommits, med 20 dagars kredittid.

1.9. I och med accepterandet av dessa Allmänna leveransvillkor intygar kunden,att lagringsmedia som inköps enbart ska användas inom den egna professionella verksamheten och inte säljas vidare.

1.10. Priserna i ITF:s webbshop uppdateras i realtid. Moms och frakt samt ev.privatkopieringsersättning tillkommer. Priser anges i SEK. ITF förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering men mellan ITF och kundgäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

1.11. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad.

Svensk IT Funktion AB - Stockholm: 08-635 09 00 - Göteborg: 031-89 04 60 - info@itf.se
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr